• Go to:

Na zmiernenie príznakov noktúrie vám lekár môže navrhnúť liečbu. Táto časť popisuje rozličné typy liečby. Spolu s lekárom sa rozhodnete, ktorý liečebný postup je pre vás najvhodnejší.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výber liečby:

 • Anamnéza
 • Lieky, ktoré užívate
 • Lieky dostupné vo vašej krajine
 • Osobné preferencie a hodnoty

Táto časť poskytuje všeobecné informácie o liečbe, pričom konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Voľnopredajné výživové doplnky

Môžete chcieť vyskúšať výživové doplnky, ktoré vám lekár nepredpísal, pretože ich považujete za prirodzenejšie a bezpečnejšie. Avšak spôsob, akým zmierňujú noktúriu, nie je úplne jasný. Rovnako nie je známa ani ich účinnosť, vzhľadom na to, že ich kvalita sa môže výrazne líšiť. Lekári ich užívanie na zlepšenie noktúrie neodporúčajú. Ak takéto výživové doplnky užívate, informujte o tom svojho lekára.

Antagonisty muskarínových receptorov

Antagonisty muskarínových receptorov (AMR) predstavujú skupinu liekov, ktoré redukujú abnormálne kontrakcie močového mechúra. Môžu potláčať náhlu potrebu na močenie, ktorú nedokážete oddialiť.

Existuje niekoľko typov AMR:

 • Darifenacín
 • Fesoterodín
 • Oxybutynín
 • Propiverín
 • Solifenacín
 • Tolterodín
 • Trospium chlorid

Nežiaduce účinky AMR sú zvyčajne mierne. Zahŕňajú sucho v ústach, sucho v očiach, pálenie záhy a zápchu. V ojedinelých prípadoch môžu viesť k príznakom prechladnutia, rozmazanému videniu, nevoľnosti a sťaženému močeniu.

U starších ľudí sa pri dlhodobom užívaní AMR môžu nežiaduce účinky zhoršiť. Preto by ste sa mali vždy riadiť pokynmi svojho lekára o dĺžke liečby.

Kľučkové diuretiká

U niektorých pacientov môže byť noktúria spôsobená zlepšením krvnej cirkulácie. Keď si ľahnete, zlepší sa cirkulácia krvi v tele vrátane obličiek. Telo potom produkuje viac moču, pretože obličky filtrujú väčší objem krvi, čo vedie k noktúrii. V tomto prípade sa na liečbu používajú kľučkové diuretiká. Užívanie diuretík v popoludňajších hodinách zbaví telo prebytočnej tekutiny už počas dňa.

Dostupných je viacero kľučkových diuretík:

 • Furosemid
 • Bumetanid
 • Torsemid

Nežiaduce účinky zahŕňajú dehydratáciu, dnu, nízke hladiny sodíka a draslíka v krvi, nevoľnosť a pokles krvného tlaku.

Dezmopresín

Ak je noktúria spôsobená zníženou produkciou hormónu vazopresín (pozri Čo spôsobuje noktúriu?), možno ho nahradiť liekom dezmopresín, ktorý pomáha znižovať produkciu moču jeho skoncentrovaním. Dezmopresín sa odporúča pri nočnej polyúrii.

Dezmopresín môže znížiť počet návštev toalety počas noci a predĺžiť dobu neprerušeného spánku. Je dostupný ako tableta, nosový sprej alebo ako tableta na cmúľanie a užíva sa pred spaním. Jeho účinok trvá 8-12 hodín. Je dostupný v rôznom dávkovaní, pričom ženy obvykle potrebujú nižšiu dávku ako muži.

Dezmopresín môže spôsobiť pokles hladiny sodíka v krvi, preto sa pred liečbou a počas nej bežne robia krvné testy. K menej častým nežiaducim účinkom patrí bolesť hlavy, nevoľnosť, hnačka, bolesť brucha, závraty, začervenanie v tvári alebo sucho v ústach. V ojedinelých prípadoch môže dezmopresín viesť k zvýšeniu krvného tlaku a k opuchu nôh a členkov (periférny edém).

Lieky na prostatu a operačná liečba

Vzhľadom na prepojenie prostaty a močového mechúra sa niektorým mužom predpisujú lieky na uvoľnenie svalstva prostaty alebo na jej zmenšenie. Prispievajú k zlepšeniu symptómov dolných močových ciest (LUTS), pri noktúrii sú však menej účinné.

Ak je fungovanie močového mechúra ovplyvnené nezhubným zväčšením prostaty, odporúča sa transuretrálna resekcia prostaty (TURP) (Obr. 1 a 2). Tento zákrok uvoľní odtok moču z močového mechúra odstránením časti prostaty. Ak sú však vaše symptómy počas dňa mierne resp. minimálne, TURP pravdepodobne noktúriu nezlepší.

Obr. 1: Zdravá prostata v oblasti dolných močových ciest.
Obr. 1: Zdravá prostata v oblasti dolných močových ciest.
Obr. 2: Zväčšená prostata utláčajúca močovú trubicu a mechúr.
Obr. 2: Zväčšená prostata utláčajúca močovú trubicu a mechúr.
error: Content is protected !!