• Go to:

Magnetická rezonancia je technika využívajúca silné magnetické pole a rádiové vlny k zobrazeniu tela.

error: Content is protected !!