• Go to:

Lekár vás fyzikálne vyšetrí a spýta sa na vašu anamnézu. V závislosti od rizikových faktorov a symptómov vykoná krvné testy a ultrazvukové vyšetrenie na potvrdenie rakoviny semenníka.

Pokiaľ sa rakovina semenníkov rozšírila do ďalších častí tela (metastázy), môžete pociťovať tupú bolesť alebo si nájsť hrčky aj na iných častiach tela.

Pamätajte: Väčšina hrčiek nie sú rakovina! Avšak ak máte jeden z týchto symptómov, je veľmi dôležité čím skôr navštíviť lekára. Čím skôr je rakovina semenníkov zachytená, tým je vyššia šanca na jej vyliečenie.

Vyšetrenia na rakovinu semenníkov

Test

Účel vyšetrenia

Krvný test Krv je testovaná na prítomnosť zvýšených hladín určitých proteínov, ktoré sú zvýšené pri rakovine semenníkov (nádorové markery).
Ultrazvukové vyšetrenie Ultrazvukové vlny umožňujú zobraziť vnútro semenníka a zobraziť zmeny tkaniva semenníka.
Mikrolitiáza Ak sa na ultrazvuku objavia malé biele bodky („mikrolity“),váš lekár vám môže navrhnúť odobratie vzorky tkaniva zo semenníka (biopsia). Zisťuje sa prítomnosť prekanceróznych buniek.
MRI V špeciálnych prípadoch môže MRI zobrazenie pomôcť rozhodnúť o potrebe chirurgického zákroku.

Čo je to staging (štádium)?

Cancer is classified in stages. The stages describe a tumour’s size and whether the cells have spread to other tissues or organs (Fig. 1). This information helps you and your doctor understand how serious the cancer is and how to treat it.

Rakovina sa klasifikuje do štádií. Štádia sa odlišujú veľkosťou nádoru, rozšírením nádorových buniek do iných tkanív či orgánov (Obr. 1). Tieto informácie pomáhajú lekárovi aj vám určiť, aká vážna je rakovina a ako ju liečiť.

Štádiá rakoviny semenníkov:

štádium 1 – rakovina je iba v semenníku.
stádium 2 – rakovina sa rozšírila do lymfatických uzlín brucha.
štádium 3 – rakovina sa rozšírila za lymfatické uzliny brucha. Rakovina môže byť v častiach tela vzdialených od semenníkov, napríklad v pľúcach alebo v pečeni.

Obr. 1: Metastatické rozšírenie.
Obr. 1: Metastatické rozšírenie.
error: Content is protected !!