• Go to:

Magnetická rezonancia je zobrazovacia technika, pri ktorej sa na vytvorenie obrázkov tela využívajú silné magnetické polia a rádiové vlny.

error: Content is protected !!