Nefrostomická cievka

Hadička zavedená cez kožu priamo do obličky. Umožňuje voľný odtok moču (pozri tiež dekompresia).

error: Content is protected !!