• Go to:

Koncept starostlivosti, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života u tých pacientov, u ktorých nie je predpoklad vyliečenia. Zahŕňa fyzikálne, psychologické, sociálne a duchovné aspekty.

error: Content is protected !!