• Go to:

Úplné vyliečenie rakoviny obličky niekedy nie je možné. Ak liečba prestáva byť úspešná, lekár vám môže navrhnúť paliatívnu starostlivosť, aby ste sa cítili lepšie.

Paliatívna starostlivosť je koncept starostlivosti, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života tých pacientov, u ktorých nie je predpoklad úplného uzdravenia. Počas paliatívnej starostlivosti podporuje vás a vašich blízkych multidisciplinárny tím. Spoločne sa zaoberáte telesnými, psychologickými, sociálnymi a duchovnými otázkami. Paliatívna starostlivosť zahŕňa tiež zmierňovanie vašich príznakov a manažment medikamentóznej liečby bolesti.

Personál paliatívnej starostlivosti poskytuje starostlivosť v nemocnici alebo u vás doma. Ďalšou možnosťou je starostlivosť v hospici. Hospic je zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť počas poslednej fázy života.

Hovorte o svojich pocitoch a želaniach s personálom paliatívnej starostlivosti a s rodinou. Je dôležité hovoriť o:

  • Vašich príznakoch a ťažkostiach, ktoré vám spôsobujú.
  • Možnosti pomoci s čistením, umývaním alebo varením v prípade potreby.
  • Finančných záležitostiach.
  • Právnych záležitostiach, ako napríklad váš závet.
  • Čo by ste chceli robiť alebo kam by ste chceli ísť. Personál paliatívnej starostlivosti vám môže pomôcť s praktickými vecami, ako je invalidný vozík, ak ho potrebujete.
  • Kde chcete stráviť poslednú fázu svojho života: doma alebo v hospici. Ak chcete byť doma, personál paliatívnej starostlivosti posúdi, či je to možné.
  • Či by ste sa chceli rozprávať s niekým, kto vás môže podporiť ako psychológ alebo duchovný poradca.

Úloha rodiny a priateľov

Ako člen rodiny alebo blízky priateľ zohrávate v paliatívnej starostlivosti dôležitú úlohu. Môžete pomôcť s praktickými vecami ako umývanie, pranie a varenie. Môžete tiež podporiť personál paliatívnej starostlivosti pri opatrovaní vášho partnera, rodinného príslušníka alebo priateľa. Informujte sa u personálu paliatívnej starostlivosti o možnosti profesionálnej domácej starostlivosti v prípade, ak si myslíte, že ju potrebujete.

Ak mate pocit, že potrebujete niekoho, s kým by ste sa mohli porozprávať, obráťte sa na tím paliatívnej starostlivosti, na svojho rodinného lekára alebo duchovného poradcu. Tím paliatívnej starostlivosti vám môže odporučiť ľudí, s ktorými sa môžete podeliť o svoje pocity.

Aj pacientske organizácie ponúkajú podporu pre rodinných členov alebo priateľov.

error: Content is protected !!