Parciálna nefrektómia

Chirurgická procedúra, pri ktorej sa odstraňuje len postihnutá časť obličky.

error: Content is protected !!