• Go to:

Akútna obličková kolika

Obličková kolika je akútny, bolestivý stav zapríčinený kameňom, ktorý blokuje močovod.

Na zmiernenie bolestí navštívte čo najskôr svojho praktického lekára alebo najbližšiu pohotovostnú lekársku službu.

Vo výnimočných prípadoch lieky nepomôžu. V takom prípade musí lekár zabezpečiť odtok moču z obličky postupom, ktorý sa nazýva dekompresia.

Existujú 2 spôsoby dekompresie:

  • zavedenie JJ-stentu do močovodu cez močovú rúru (Obr. 1)
  • zavedenie perkutánnej nefrostómie do obličky priamo cez kožu (Obr. 2a a 2b)

Obe metódy sú rovnako účinné.

Obr. 1: JJ-stent sa zavádza na zabezpečenie priechodnosti močových ciest.
Obr. 1: JJ-stent sa zavádza na zabezpečenie priechodnosti močových ciest.
Obr. 2a: Punkčná nefrostómia zavedená do obličky na zaistenie odtoku moču priamo do zberného vrecka.
Obr. 2a: Punkčná nefrostómia zavedená do obličky na zaistenie odtoku moču priamo do zberného vrecka.
Obr. 2b: Punkčná nefrostómia zavedená do obličky.
Obr. 2b: Punkčná nefrostómia zavedená do obličky.

Zablokovaná a zapálená oblička

Ak obličkovú koliku sprevádza horúčka alebo ak pociťujete neobvyklú únavu, mali by Ste ihneď navštíviť najbližšie urologické oddelenie. Bude Vám odobraná krv a moč, aby sa zistilo, či máte infikovanú (zápalom postihnutú), zablokovanú obličku. V takom prípade je potrebná okamžitá dekompresia na zníženie tlaku v obličke.

Po dekompresii dostanete antibiotiká na liečbu zápalu. Odstránenie kameňa je možné až po jeho vyliečení.

error: Content is protected !!