• Go to:

Boli Vám diagnostikované močové alebo obličkové kamene. Tento informačný materiál popisuje rôzne možnosti liečby, ktoré môžete konzultovať so svojim lekárom a spoločne zvoliť najvhodnejší postup.

Faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie:

 • Vaše príznaky
 • vlastnosti kameňa
 • Vašu anamnézu (zdravotný stav)
 • dostupnosť liečebnej metódy v závislosti od Vášho zdravotníckeho
 • zariadenia a odbornosti lekára
 • Vaše osobné preferencie a hodnoty

Nie všetky kamene vyžadujú liečbu. Liečbu potrebujete, ak Vám kameň spôsobuje ťažkosti a nedôjde k jeho samovoľnému vypudeniu. Lekár môže liečbu odporučiť aj v prípade, ak máte predispozíciu na zdravotné ťažkosti.

Existujú rôzne liečebné postupy pre akútne a neakútne stavy.

Ak kameň v obličke alebo močovode nespôsobuje ťažkosti, liečbu nie je zvyčajne potrebná. Lekár Vám naplánuje pravidelné kontrolné vyšetrenia, ktorých cieľom je sledovať, či sa Vaše ťažkosti nezhoršujú.

Ak je pravdepodobné, že sa kameň vyplaví s močom, lekár Vám predpíše lieky, ktoré tento proces uľahčia. Tento postup nazývame konzervatívna liečba.

Ak sa kameň zväčšuje alebo spôsobuje častú a silnú bolesť, podstúpite aktívnu liečbu.

Konzervatívna liečba kameňa

Väčšina obličkových alebo močových kameňov sa z tela vyplaví pri močení. Vyplavenie kameňa trvá určitú dobu v závislosti od veľkosti a umiestenia kameňa. Pohyb kameňa môže spôsobiť obličkovú koliku. Ak je kameň veľmi malý, máte 95 % pravdepodobnosť, že sa vyplaví do šiestich týždňov.

Všeobecne platí:

 • čím je kameň bližšie k močovému mechúru, tým väčšia je šanca na jeho vyplavenie
 • čím je kameň väčší, tým menšia je šanca na jeho vyplavenie

Aktívna liečba kameňov

Existujú tri bežné spôsoby odstránenia kameňa: litotripsia rázovou vlnou (SWL), ureterorenoskopia (URS) a perkutánna nefrolitotómia (PNL), Každá z týchto metód má svoje výhody a nevýhody. Je dôležité hovoriť o svojich ťažkostiach a výsledkoch vyšetrení so svojím lekárom a nájsť pre Vás najúčinnejší spôsob liečby. Podľa toho, či je kameň v obličke alebo v močovode, môže lekár odporučiť rôzne liečebné postupy.

Liečba obličkových a močových kameňov je potrebná, ak Vám spôsobujú ťažkosti. Aj keď nemáte ťažkosti, môžete podstúpiť liečbu, ak:

 • sa kameň zväčšuje
 • máte vysoké riziko tvorby ďalšieho kameňa (pozri metabolické vyšetrenie)
 • máte infekciu
 • je kameň príliš veľký
 • uprednostňujete aktívnu liečbu

Lekár Vám odporučí odstránenie kameňa v močovode, ak:

 • je príliš veľký, aby sa vyplavil v moči
 • trpíte bolesťou aj napriek tomu, že užívate lieky
 • vaše obličky prestali alebo môžu prestať správne fungovať
error: Content is protected !!