• Go to:

Pojem lokálne pokročilá rakovina obličky označuje nádor, ktorý prerastá do krvných ciev obličky alebo presahuje ich hranicu, šíri sa tiež do tkanív, orgánov alebo lymfatických uzlín v okolí obličky. Môže ísť o nádor v treťom alebo štvrtom štádiu, v závislosti od jeho rozšírenia mimo obličky (Obr. 1 a 2).

Ak vám bola diagnostikovaná lokálne pokročilá rakovina obličky, môže vám lekár na liečbu rakoviny odporučiť radikálnu nefrektómiu alebo embolizáciu. Každý zákrok má svoje výhody a nevýhody. Výber liečby závisí od vašej konkrétnej situácie.

V tejto časti popisujeme rôzne liečebné postupy, o ktorých by ste sa mali poradiť so svojim lekárom.

V texte sú uvedené všeobecné informácie, ktoré nemusia byť prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Uvedomte si, prosím, že konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Obr. 1: Pri treťom štádiu sa nádor rozšíril do obličkovej žily alebo tukového tkaniva v okolí obličky (perirenálny tuk) alebo do dutej žily.
Obr. 1: Pri treťom štádiu sa nádor rozšíril do obličkovej žily alebo tukového tkaniva v okolí obličky (perirenálny tuk) alebo do dutej žily.
Obr. 2: Pri štvrtom štádiu nádor prerástol mimo obličku, za renálnu fasciu a do nadobličky. Niekedy pri tomto štádiu dochádza k zväčšeniu jednej alebo viacerých lymfatických uzlín.
Obr. 2: Pri štvrtom štádiu nádor prerástol mimo obličku, za renálnu fasciu a do nadobličky. Niekedy pri tomto štádiu dochádza k zväčšeniu jednej alebo viacerých lymfatických uzlín.

Možnosti liečby

Najbežnejšou formou liečby lokálne pokročilej rakoviny obličky je chirurgické odstránenie obličky obsahujúcej nádor.

Lokálne pokročilú rakovinu obličky je možné liečiť postupom nazývaným radikálna nefrektómia. To znamená, že sa odstráni oblička obsahujúca nádor spolu s okolitým tkanivom. Radikálna nefrektómia sa môže vykonať otvorenou alebo laparoskopickou operáciou. V prípade, že operácia nie je možná alebo je riziková, môže lekár odporučiť embolizáciu.

Niektoré témy, ktoré by ste mali pri plánovaní liečby prediskutovať so svojim lekárom:

 • Vaša anamnéza
 • Prípady rakoviny obličiek vo vašej rodine
 • Funkčnosť vašej obličky
 • Čo treba zvážiť, ak máte iba jednu obličku
 • Či máte jeden alebo viacero nádorov na jednej alebo na oboch obličkách
 • Možnosti liečby dostupné vo vašej nemocnici
 • Odbornosť vášho lekára. Opýtajte sa ho na jeho skúsenosti s odporúčanou liečbou
 • Vaše osobné preferencie a hodnoty
 • Podpora počas liečby a po nej

Sledovanie

Po operácii budete chodiť na pravidelné kontrolné lekárske prehliadky, počas ktorých preberiete výsledky operácie a naplánujte ďalšie vyšetrenia. Požiadajte lekára o rozpis ďalšej starostlivosti, aby ste vedeli, ako často budú potrebné.

Pred návštevou lekára si zapíšte otázky, ktoré vás zaujímajú. Tu je niekoľko otázok na inšpiráciu:

 • Som z rakoviny vyliečený/á?
 • Potrebujem ďalšiu liečbu? Ak áno, aké možnosti pre mňa prichádzajú do úvahy?
 • Aké je riziko návratu rakoviny?
 • Ako ovplyvnia rakovina a jej liečba kvalitu môjho života?
 • Aké testy potrebujem pred ďalšími prehliadkami?
error: Content is protected !!