• Go to:

Rádioterapia poškodzuje a zabíja rakovinové tkanivo. Obličkové nádory vo všeobecnosti na rádioterapiu nereagujú. Práve preto sa rádioterapia odporúča len na zmiernenie symptómov spôsobených primárnym nádorom alebo metastázami, ktoré nemožno chirurgicky odstrániť. Liečba sa môže podať v jedinej dávke žiarenia. Možno bude potrebné navštíviť nemocnicu niekoľkokrát kvôli frakcionovanému podaniu rádioterapie. V tomto prípade sa aplikuje jedna dávka žiarenia denne.

Vo všeobecnosti je rádioterapia pri rakovine obličky odporúčaná ako súčasť prístupu paliatívnej liečby.

error: Content is protected !!