• Go to:

Benígna hyperplázia prostaty (BPH) môže ovplyvniť spôsob vášho normálneho močenia. Príčinou je zväčšená prostata, ktorá tlačí močovú trubicu na hrdlo močového mechúra (Obr. 1a a b).

Niekedy sú príznaky mierne. Budete musieť napríklad močiť častejšie alebo bude ťažšie úplne vyprázdniť močový mechúr. Tieto príznaky sú normálnou súčasťou starnutia – rovnako ako zníženie pohyblivosti, zhoršenie pamäte alebo prispôsobivosti. Je možné, že vám lekár liečbu miernych príznakov neodporučí.

Niekedy sú príznaky veľmi nepríjemné a môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vášho života. V tomto prípade môžete mať prospech z liečby.

Príznaky, ktoré sú často nazývané symptómy dolných ciest močových (LUTS – lower urinary tract symptoms), môžu byť spôsobené zväčšenou prostatou, ale taktiež inými príčinami ovplyvňujúcimi močový systém.

Obr. 1: Zdravá prostata v oblasti dolných močových ciest.
Obr. 1: Zdravá prostata v oblasti dolných močových ciest.
Obr. 2: Zväčšená prostata utláčajúca močovú trubicu a mechúr.
Obr. 2: Zväčšená prostata utláčajúca močovú trubicu a mechúr.

Druhy príznakov

U mužov s BPH môžu príznaky ovplyvniť močenie rôznymi spôsobmi:

 • Spôsob udržania moču v močovom mechúre (zadržiavanie moču)
 • Spôsob močenia (vyprázdňovanie)
 • Pocit po vymočení (po mikcii)

Príznaky poruchy zadržiavania moču zahŕňajú:

 • Nutkanie na močenie častejšie ako obvykle
 • Potreba vstávať v noci na močenie
 • Náhle nutkanie na močenie a ťažkosti s jeho oddialením
 • Akýkoľvek mimovoľný únik moču

Medzi mikčné príznaky patria:

 • Slabý prúd moču
 • Rozdelenie alebo rozptyl prúdu moču
 • Prerušované močenie
 • Nutnosť tlačenia pri močení
 • Chvíľu trvá, než sa močenie spustí
 • Predĺženie trvania močenia
 • Vo vzácnych prípadoch akútna alebo chronická retencia moču

Príznaky po vymočení zahŕňajú:

 • Pocit nedokonale vyprázdneného močového mechúra
 • Nedobrovoľný únik moču alebo únik malého množstva moču do spodnej bielizne krátko po vymočení (postevakuačný dribbling)
error: Content is protected !!