• Go to:

Mnoho mužov s BPH s pribúdajúcimi rokmi trpí príznakmi dolných ciest močových (LUTS = low urinary tract symptoms ). Pre niektorých sú príčinou trápenia a nešťastia, zatiaľ čo iní sa stretávajú len s miernymi ťažkosťami.

Rôzni pacienti naviac prežívajú rovnaké príznaky odlišne. Napríklad jedného muža veľmi obťažuje nočné močenie, zatiaľ čo inému to vôbec neprekáža. Osobné skúsenosti a kvalita života by sa preto nemali podceňovať. Sú rovnako dôležité ako diagnostické testy a výsledky liečby.

Kvalita života zahŕňa fyzické i psychické zdravie. Je dôležité nielen cítiť sa zdravý telesne, ale aj necítiť psychický tlak z BPH. Je mnoho možností, ako zvládať tieto príznaky. Nemali by ovplyvňovať vaše vzťahy a váš spoločenský, kultúrny a ekonomický život. Pokiaľ vás ale vaše príznaky obťažujú, vyhľadajte pomoc. Konzultujte ich s vašim lekárom alebo urológom.

Vplyv na váš spoločenský život

Príznaky spojené s BPH, ako urgencie alebo časté nutkanie na močenie, môžu mať negatívny vplyv na váš spoločenský život. Niektorí muži pre tieto ťažkosti úplne vylúčia spoločenské aktivity. Majú obavu zo situácie, keď nebude nablízku WC. Okrem iného môže nedostatočný spánok pre časté močenie v noci ovplyvniť denné aktivity nedostatkom energie.

Vyhýbanie sa spoločenským aktivitám môže vyzerať ako najľahšia cesta, ako si poradiť s problémom, ale môže viesť k izolácii a brániť tak možnosti zúčastňovať sa spoločenského života. Zájdite si po profesionálnu radu ku svojmu urológovi, ktorý vám pomôže poradiť si s vašimi príznakmi.

Osobné vzťahy a pohlavný život

Príznaky spojené s BPH môžu mať negatívny vplyv na vaše osobné vzťahy a pohlavný život. Môže byť ťažké cítiť sa atraktívny a sebavedomý, alebo byť intímne so svojim partnerom, ked nie vždy cítite kontrolu nad svojim telom. Epizódy inkontinencie (nechceného úniku) moču alebo urgencie môžu byť zahanbujúce a znižovať vaše sebavedomie. Medikamentózna liečba a jej vedľajšie účinky, napríklad erektilná dysfunkcia a nedostatok sexuálneho apetítu môžu pridať k týmto pocitom.

Môže byť veľmi náročné vyrovnať sa s týmito zmenami, pretože pre mnoho mužov sexualita zostáva dôležitá po celý život. Veľmi často muži začnú problém popierať, eventuálne prepadnú depresii. To vysvetľuje, prečo by vplyv BPH na kvalitu života nemal byť podceňovaný.

Život s BPH je náročný pre vás i vášho partnera. Váš intímny život i denné činnosti môžu byť ovplyvnené. Váš partner môže trpieť, ale nemusí sa o tom zmieniť. Preto je dôležité s partnerom otvorene hovoriť o probléme.

Hovoriť o vašom pohlavnom živote s urológom môže byť nepríjemné, ale je to najefektívnejšia cesta, ako si poradiť s vašimi ťažkosťami. Spoločne s vašim partnerom a urológom môžete identifikovať, čo je dôležité vo vašom pohlavnom živote, a vybrať najlepšiu liečebnú možnosť. Je mnoho možností, ako zmierniť vaše ťažkosti a zlepšiť váš pohlavný život, čo vám uľahčí život s BPH.

Vyhľadanie pomoci

Príznaky dolných ciest močových (LUTS) sú intímnym stavom, zvlášť vás veľmi obťažujú. Mnoho mužov sa rozhodne o probléme s nikým nehovoriť alebo nezájdu k lekárovi, pretože:

  • Boja sa, že majú neliečiteľné ochorenie
  • Obávajú sa zlej diagnózy
  • Nemajú v dostupnosti lekára
  • Mali negatívnu skúsenosť v nemocnici
  • Majú priateľov alebo príbuzných, ktorí mali negatívnu skúsenosť s liečbou rovnakého ochorenia
  • Nepoznajú možnosti liečby
  • Majú finančné problémy
  • Cítia sa obmedzení vekom

I keď sa vám tieto dôvody zdajú presvedčivé, nemali by vám brániť vo vyhľadaní pomoci a v zlepšení kvality života. Nedovoľte, aby ochorenie prostaty ovládalo váš život.

error: Content is protected !!