• Go to:

Akut renal kolik

Renal kolik, taşın üreteri tıkaması sonucu oluşan ani ve ağrılı bir durumdur. Ağrıyı gidermek için mümkün olan en kısa zamanda aile hekiminize veya en yakın acil müdahale birimine başvurunuz.

Ağrı, genellikle tablet veya fitil formunda alınabilen NSAID’lerle (steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar) dindirilir. Eğer bu ilk tedavi aşaması işe yaramazsa opioid isimli güçlü ağrı kesiciler kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle damar içine enjekte edilir. Opioid’lerin dezavantajı ise mide bulantısı yapabilecek olmalarıdır.

Nadir de olsa bazen ilaçlar işe yaramamaktadır. Böyle durumlarda doktorunuzun idrarı böbrekten süzmesi gerekebilir. Buna dekompresyon denir.

İki farklı dekompresyon yöntemi vardır:

  • Üretranız üzerinden üreterinizin içine üreteral JJ-stenti yerleştirilmesiyle (Şekil 1)
  • Ciltten böbreğe doğrudan perkütan nefrostomi tüpü konulması (Şekil 2a ve 2b)

Her iki yöntem de eşit düzeyde etkilidir.

Şekil 1: İdrarın idrar yollarından akabildiğinden emin olmak için JJ stenti takılır.
Şekil 1: İdrarın idrar yollarından akabildiğinden emin olmak için JJ stenti takılır.
Şekil 2a: İdrarı doğrudan böbrekten kateter torbasına süzmek için bir perkütan nefrostomi tüpü kullanılır.
Şekil 2a: İdrarı doğrudan böbrekten kateter torbasına süzmek için bir perkütan nefrostomi tüpü kullanılır.
Şekil 2b: Böbreğin içine yerleştirilen perkütan nefrostomi tüpü.

Tıkanmış ve enfekte olmuş böbrek

Eğer renal kolikle birlikte ateşiniz de varsa veya olağan olmayan bir yorgunluk hissediyorsanız derhal en yakın bir üroloji kliniğine başvurmalısınız. Kan ve idrar testleri yapılarak böbrekte tıkanma ve enfeksiyon olup olmadığı kontrol edilir. Eğer böyle bir durum sözkonusuysa böbreğinizdeki basıncın düşürülmesi için derhal dekompresyona ihtiyacınız olacaktır.

Dekompresyonun ardından enfeksiyonu gidermek için antibiyotik alacaksınız. Taşınızı uzaklaştıracak tedavi ancak bu enfeksiyon giderildikten sonra yapılabilir.

error: Content is protected !!