• Go to:

Hastaların 1/3’ünde hasta uyumu ile alınan önlemler yetersiz kalır (bkzAAM hasta uyumu). Önlemler yetersiz kaldığında doktorunuz size ilaç tedavisi önerebilir. Bu bölüm ilaçların farklı gruplarını tanımlar. Doktorunuzla birlikte hangisinin en iyi olduğuna karar verebilirsiniz.

Tedavi kararını etkileyen faktörler:

 • Semptomlarınız
 • Tıbbi geçmişiniz
 • Kullandığınız diğer ilaçlar
 • Ülkenizde bulunan ilaçlar
 • Sizin kişisel tercih ve değerleriniz

Bu bölümde AAM semptomlarına karşı ilaç tedavisi hakkında genel bilgiler bulunur.Bazı durumlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

AAM tedavisinde kullanılan ilaçlar birkaç farklı gruba ayrılır:

 • Muskarinik reseptör antagonistleri
 • Beta-3 agonistleri
 • Desmopresin

Muskarinik reseptör antagonistleri

Muskarinik receptor antagonistleri (MRAs) ani idrar yapma ihtiyacını gideren ve anormal mesane kasılmalarını azaltan ilaçlardır. AAM tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. MRA’lar birkaç adet farklı tipi vardır:

 • Darifenasin
 • Fesoterodin
 • Oksibutinin
 • Propiverin
 • Solifenasin
 • Tolterodin
 • Trospiumklorid

Yan etkileri genellikle hafiftir. Bunlar ağız ve göz kuruluğu, asit reflüsü ve kabızlıktır. Nadiren bazı vakalarda bulanık görme, baş dönmesi ve idrar yapma güçlüğü görülebilir.

Beta-3 agonistler

Beta-3 agonistler yeni grup ilaçlardır, MRA’larabenzer olarak mesanede anormal kasılmaları ve AAM semptomlarını azaltır. Günümüzde sadece mirabegron kullanılmaktadır.

Mirabegron eğer MRAs tedavisi başarısız olursa ya da yan etkilerinden dolayı kullanılamıyorsa önerilir. Mirabegron yan etkileri genellikle hafiftir.

Mirabegron, EAU kılavuzlarında önerildiği üzere Aşırı Aktif Mesane tedavisinde İlk kullanılabilecek ajanlardan biridir ve primer hastalarda da tercih edilebilir. Öncesinde başka bir ajan kullanım zorunluluğu ya da MRA lerine direnç şartı yoktur. Mirabegron plaseboya benzer yan etkilere sahiptir.

Desmopresin

Desmopressin vücutta üretilen idrar miktarını azaltır. AAM de temel semptomnokturi ise önerilir. Desmopresingece idrar ihtiyacı ile uyanmanızı azaltır. Tablet, nazal sprey, melt (dil altı) tablet şeklinde uyumadan önce alınır. İlaç etkisi 8-12 saat sürer.

Desmopresin kan sodyum seviyesini düşürebilir. Bu yüzden tedavi öncesi ve esnasında kan testleri yapılmalıdır. Az görülen yan etkileri başağrısı, mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi ve ağız kuruluğudur. Nadiren bazı vakalarda, desmopressin tansiyon yüksekliğine yol açar, ayak ve ayak bileğinde şişlik oluşur (periferal ödem).

error: Content is protected !!