• Go to:

Doktor semptomlarınızın nedenlerini anlamak için bir takım testler yapar; bu işlem tanı koyma olarak adlandırılır. AAM semptomları farklı durumlarada işaret ediyor olabilir. Örneğin; üriner enfeksiyon veya diyabet.

Öncelikle doktor veya hemşire, hastalığınızla ilgili tıbbi geçmişinizi alacak ve fizik muayenenizi yapacaktır. Eğer ihtiyaç varsa başka testler yapabilir.

AAM tanısı için bu bölümde önerilen genel bilgiler ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.

Tıbbi geçmiş

Doktor detaylı tıbbi geçmişinizi alacak ve semptomlarınız hakkında sorular soracaktır.

  • Yaşadığınız semptomları tanımlayınız
  • Ne kadar süredir semptomlarınız olduğunu söyleyiniz
  • Aldığınız ilaçların listesini yapınız
  • Daha önce geçirdiğiniz cerrahi müdahalelerin listesini yapınız
  • Diğer sıkıntı duyduğunuz hastalıklardan bahsediniz
  • Hayat tarzınızı tanımlayınız (egzersiz,sigara,alkol ve diyet gibi)

Fizik muayene

Doktorunuz veya hemşireniz fiziksel muayenenizde şu noktaları incelerler:

  • Karnınız
  • Genital bölgeniz
  • Sırtınız

İdrar testi

Test için idrar vermelisiniz. Bu test üriner enfeksiyon ve idrarınızdaki az miktarda kan ya da şekeri gösterebilir.

Mesane günlüğü

Doktorunuz sizden mesane günlüğünüzü hazırlamanızı isteyebilir. Bununla beraber, ne kadar sıklıkla su içtiğinizi, ne kadar sıklıkla idrara çıktığınızı ve ne kadar idrar çıkardığınızı not edebilirsiniz. Mesane günlüğü semptomlarınızın daha iyi anlaşılması için doktorunuza yardımcı olacaktır.

Üroflovmetri

İdrar akımının elektronik olarak kaydedildiği basit bir testtir. Kliniklerde ya da hastanelerde kolaylıkla yapılabilir. Üroflovmetri olarak tanımlanan bir kabın içine idrar yapacaksınız.

Bu test idrar akımında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza yardımcı olacaktır.

Mesanenin görüntülenmesi

Ultrasonografi yapılabilir. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile mesanenizin görüntüleri elde edilir.

Doktor veya hemşire idrar yapma sonrası mesanenizde ne kadar idrar kaldığını inceler. Bu bilgi semptomlarınızın nedeni eğer idrar tıkanmasıise anlamamıza yardımcı olur.

Mesane incelenmesi

İdrarınızda kan varsa mesanenizi incelemek gereklidir. Doktor sistoskop olarak adlandırılan bir çeşit endoskop yardımıyla genellikle lokal anestezi altında mesanenizin içini inceler.

Ürodinamik inceleme

Ürodinami testi mesane kaslarının nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi verir. Test esnasında üretra ve rektuma yerleştirilen katater yardımı ile mesane ve karın içi basınç ölçülür.

error: Content is protected !!