• Go to:

Kadın veya erkek olsun herkeste yaşamı boyunca taş oluşabilir. Vücudunuzun idrar üretme biçiminde bir dengesizlik olması halinde taş oluşabilir. Bu da içtiğiniz sıvı miktarıyla ve taş oluşumu tetikleyen maddelerin idrarınızda bulunup bulunmamasıyla bağlantılı olabilir.

Taş oluşumunun başka sebepleri de bulunmaktadır

Bazı insanların taş oluşturma ihtimali daha fazladır. Aşağıdaki unsurları taşıyorsanız siz de yüksek risk grubundasınız:

 • Aile geçmişinde taş hastalığı olması
 • Bruşit, ürik asit veya ürat taşı
 • Üriner sistemdeki enfeksiyon nedeniyle oluşan taş
 • Taş oluşumuna yatkınlık oluşturan genetik bir durum
 • Üreterlerde daralma
 • Üreter ile böbreğin birleşme noktasında darlık

Bazı ürolojik durumlar taş hastalığı riskini artırır:

 • Medüller sünger böbrek (doğumdan gelen bir kusur)
 • Kist veya kalisiyel divertikül olarak adlandırılan durum
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın anormal bir şekilde üreter veya mesaneye geri akışı)
 • Atnalı böbrek (doğumdan gelen bir kusur)
 • Üreterlerinizden birinde üreterosel olarak adlandırılan şişlik
 • Nefrokalsinozis (böbreklerdeki çok fazla kalsiyum bulunması)

Diğer bazı durumlar taş hastalığı ile ilişkilidir. Bunlar:

 • Hiperparatiroidizm (paratiroid bezleriyle aşırı miktarda paratiroid hormonu üretimi)
 • Gastointestinal hastalıklar (jejuno-ileal bypass, intestinal rezeksiyon, Crohn hastalığı, emilim bozukluğu durumları ve üriner akış sapması)
 • Sarkoidozis (vücudunuzda çeşitli organlarınızda küçük hücre kümelerine sebep olan enflamasyon)

Taş oluşumu ayrıca birçok ilaçla da ilişkilidir. Lütfen hekiminizin tavsiyesi olmadan reçete edilmiş hiçbir ilacı kullanmayı bırakmayınız.

error: Content is protected !!