• Go to:

BCG, basili bakteri Calmette-Guérin’in kısaltmasıdır. BCG, bağışıklık hücrelerini etkinleştiren yüzeysel bir enflamasyona yol açar, bu da bağışıklık hücrelerini kanser hücrelerini öldürmesi için çeker ve uyarır.

error: Content is protected !!