Kastrasyon

Androjenlerin üretiminin durdurulduğu veya hormonların etkisinin bloke edildiği kimyasal veya cerrahi tedavi yöntemidir.

error: Content is protected !!