Rezektoskop

Tümör dokusunun çıkarılması için kullanılan endoskopik bir araçtır.

error: Content is protected !!