• Go to:

Artifisyel Üriner Sfinkterin (AÜS) metal olmayan parçası. Sfinkterin içindeki basıncı ayarlamaya yarar.

error: Content is protected !!