Üreteroskopi (URS)

Böbrek veya üreter taşlarını çıkarmaya yönelik bir tedavi seçeneği. Üretereskop, taşın dışarı atılması için üretra üzerinden idrar yoluna sokulur (Ureteroskop başlığına da bakınız).

error: Content is protected !!