• Go to:

Lokalize prostat kanserinde, cerrahi, radyasyon ve koruyucu tedavilerin yanısıra başka tedavi seçenekleri de vardır.

Bunlar:

  • Prostatın kriyo-cerrahi ile ablasyonu (CSAP)
  • Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU)
  • Fokal tedavidir.

CSAP nedir?

Prostatın kriyo-cerrahi ile ablasyonu (CSAP), prostat kanserinin tedavisinde deneysel bir yöntemdir. Tümör hücrelerini dondurarak öldürmek için uygulanan bir minimal invaziv cerrahidir (Şekil 1).

HIFU nedir?

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU), prostat kanserinin tedavisinde deneysel bir yöntemdir. Yüksek frekanslı ses dalgalarının enerjisi, kanser hücrelerine ısı uygulamak ve öldürmek için kullanılır (Şekil 2).

Fokal tedavi nedir?

Fokal tedavi, prostattaki küçük tümörlerin yok edilmesinde bazı deneysel teknikler için kullanılan bir terimdir. Tümör hücreleri doğrudan hedef olduklarından dolayı, prostattaki diğer dokularda veya alt üriner sistemde fazla hasar oluşmaz (Şekil 3).

Şekil 1: Prostat kriyoablasyonu (CSAP) ile kanser hücrelerinin dondurularak yok edilmesi.
Şekil 1: Prostat kriyoablasyonu (CSAP) ile kanser hücrelerinin dondurularak yok edilmesi.
Şekil 2: Prostat kriyoablasyonu (CSAP) ile kanser hücrelerinin dondurularak yok edilmesi.
Şekil 2: Prostat kriyoablasyonu (CSAP) ile kanser hücrelerinin dondurularak yok edilmesi.
Şekil 3: Çevre dokulara zarar vermeden prostat dokusunun direk hedeflenerek tedavisi.
Şekil 3: Çevre dokulara zarar vermeden prostat dokusunun direk hedeflenerek tedavisi.
error: Content is protected !!