• Go to:

Bazı insanlarda böbrekler daha fazla idrar üretir. Eğer böbrekler sadece gece daha fazla idrar üretimi yapıyorsa bu nokturnal poliüri olarak adlandırılır.

Ağız kuruluğu hissine sebep olup çok su içmenize neden olan Tip 1,2 diabet veya primer polidipsi gibi fazla idrar üretimine sebep olan bazı durumlar vardır.

Bazı insanların kapasitesi çok hızlı dolan daha küçük mesaneleri vardır ve idrarı tüm gece depolayamazlar.

Eğer mesane ya da prostat ile ilgili, iyi huylu prostat büyümesi gibi sorunlar varsa yatağa gitmeden önce mesanenizi tam boşaltamayabilirsiniz ve sonuçta gece mesaneniz daha çabuk dolar ve tüm gece boyunca depolayamayabilirsiniz.

Nokturinin diğer olası sebepleri:

  • Aşırı Aktif Mesane.
  • Vazopresin hormonunun üretiminin azalması.
  • Tıkayıcı uyku apnesi ya da horlama.
  • Ayak bileği ve bacaklarda şişlik, bu durum periferal ödem olarak bilinir.
  • Alt üriner sistem semptomları (AÜSS).
  • Konjestif kalp yetmezliği

Nokturinin nedeninin anlaşılması, bireysel durumunuza uygun en iyi tedavi seçeneğini önermesi için doktorunuza yardımcı olacaktır.

error: Content is protected !!