• Go to:

Semptomlarınızın nedenini anlamak için doktorunuz birtakım testler isteyebilir. Bu ‘tanı’ olarak adlandırılır. Nokturi tanısı kısmen basittir, fakat altında yatan nedenlerin anlaşılması oldukça karmaşıktır. Bundan dolayı nokturi diğer tıbbi durumların belirtisi olabilir.

İlk olarak doktor veya hemşire tıbbi geçmişinizi öğrenecek ve fizik muayenenizi yapacaktır. Eğer ihtiyaç duyulursa aşağıda yer alan durumlara bağlı olarak testler yapılabilir:

 • Yaşınız
 • Semptomların günlük hayatınız üzerindeki etkisi
 • Şikayetçi olduğunuz diğer tıbbi durumlar ( özellikle kalp, böbrek, nörolojik ya da psikiyatrik durumlar)
 • Kullanmakta olduğunuz tedavilerour age

Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarınıza göre doktorunuz nokturi nedenini tanımlayarak size doğru tedaviyi önerecektir.

Bu bölümde noktüri hakkında genel bilgiler önerilmektedir ve bazı durumlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Tıbbi geçmiş

Doktor detaylı tıbbi geçmişinizi öğrenecek ve semptomlarınız hakkında sorular soracaktır. Muayeneye hazırlanarak doktorunuza yardımcı olabilirsiniz:

 • Mevcut semptomlarınızı ve bunların ne kadar süredir devam ettiğini açıklayınız
 • Geçtiğimiz haftalardaki uykunuzun süresini ve kalitesini açıklayınız
 • Hayat tarzınızı tarif ediniz:
  • alkollü ve alkolsüz içecekler dahil neyi, ne zaman, ne kadar tüketiyorsunuz, beslenme şeklinizin ayrıntıları
  • hangi sıklıkla egzersiz yaptığınız
  • sigara kullanıp kullanmadığınız
 • Önceden yapılan cerrahi girişimleri belirtiniz
  Kullanmakta olduğunuz ilaçların listesini yapınız

Fizik muayene

Doktorunuz veya hemşire fizik muayenenizi yapacak ve aşağıdakileri gözlemleyecektir:

 • Mesane şişkinliği (eğer mesaneniz tam boşalmıyorsa gergin ve şişkin olabilir)
 • Ayak bileği ve bacaklarda şişme (periferal ödem olarak bilinir)
 • Genital bölgenizde cilt hasarı (uriner inkontinans belirtisi)
 • Uretradan akıntı (enfeksiyon belirtisi)
 • Genital bölgede anormallikler

Doktor veya hemşireniz, erkeklerde prostat muayenesi ya da kadınlarda pelvik muayene yapabilir, kan basıncı ölçümü ve kalp, akciğer veya nörolojik durumlar için belirtilere bakabilir.

Mesane günlüğü

Doktorunuz mesane günlüğü tutmanızı isteyebilir.

Sorgulama formu

Doktorunuz, semptomlarınızı daha iyi anlamak ve hayat kaliteniz üzerindeki etkisini anlamak için sorgulama formu doldurmanızı isteyebilir. En sık kullanılan sorgulama formu ‘’Nocturia-Quality of Life’’dır (N-QoL).

error: Content is protected !!