• Go to:

Radikal prostatektomi, lokal-ileri prostat kanseri için bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Amaç tümörü olabildiğince çıkarmaktır. Bu, prostat bezi ve seminal veziküller ile birlikte tümor tarafından etkilenmiş dokuyu çıkarmak şeklinde yapılmaktadır. İşlem, pelvik alandaki lenf nodlarının çıkarılmasını da içerir. Radikal prostatektomi için genel anestezi alacaksınız.

Radikal prostatektomi ile tümörü tamamen çıkartmak her zaman mümkün olmayabilir. Bundan dolayı, doktorunuz size ek olarak radyasyon tedavisi ya da hormonal tedavi önerebilir.

Radikal prostatektomi nasıl yapılır?

Radikal prostatektomi açık veya laparoskopik cerrahi ile yapılabilir. Açık cerrahide, cerrah prostata doğrudan ulaşmak için karın duvarına veya perine bölgesine cerrahi kesi yapar. Prostat ve seminal veziküller çıkarılır, mesane ve üretra (idrar kanalı) biraraya getirilir. Doktor, üretra ve mesane iyileşmesi için kateter yerleştirir. Kateter genellikle 7 gün sonra çıkartılır.

Laparoskopik cerrahide, cerrah karnınızın içine küçük plastik trokarlar (kanüller) yerleştirir. Bu trokarlar aracılığıyla cerrah prostatı çıkarmak için gerekli aletleri karın içine yerleştirebilir. Küçük trokarlardan biri, monitörde prostatın yüksek kalite görüntüsünü görebilmek için kamera yerleştirilmesinde kullanılır. Laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi sistem yardımıyla da yapılabilir.

Lokalize prostat kanserinin açık veya laparoskopik radikal prostatektomi ile çıkartılmasının eşit derecede etkili olduğu görülmektedir.

Şekil 1a: Radikal prostatektomi (prostat ameliyatı) sırasında prostat ve seminal veziküllerin kaldırılması. Şekil 1b: Ameliyat sonrası mesanenin pozisyonu.
Şekil 1a: Radikal prostatektomi (prostat ameliyatı) sırasında prostat ve seminal veziküllerin kaldırılması. Şekil 1b: Ameliyat sonrası mesanenin pozisyonu.

Ameliyata nasıl hazırlanabilirim?

Doktorunuz ameliyat için nasıl hazırlanacağınız konusunda detaylı bilgi verecektir. Anesteziye hazırlanmak için cerrahiden önceki 6 saatte sigara dahil herhangi bir şey yiyilip içilmemelidir. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız bunu doktorunuzla görüşün. Cerrahiden birkaç gün önce bu ilaçları bırakmanız gerekebilir. Doktorunuz ilaçlarınıza tekrar ne zaman başlamanız gerektiği hakkında önerilerde bulunacaktır.

Ameliyatın yan etkileri nelerdir?

Ameliyattan sonra genellikle 3-7 gün arasında hastaneden ayrılabilirsiniz. Hastanede kalış süresi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Açık radikal prostatektomiden birkaç hafta sonrasına kadar alt karın bölgesinde hafif ağrı hissedebilirsiniz. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ve sertleşme problemleri şikayetleriniz olabilir. Bu durumlar için tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Ateş olması
  • Ağır kan kaybı
  • Şiddetli ağrı hissi
  • İdrar yapmakla ilgili problemler varsa, doktorunuza veya hastaneye derhal gitmeniz gerekebilir.

Pelvik lenf nodlarının çıkartılması lenforeye neden olabilir. Bu, lenf sıvısının deri altına sızmasıdır. Sıvı deri hasarına yol açıp enfeksiyona neden olabilir. Lenfore tedavisi için medikal ekibinizle görüşünüz.

Radikal prostatektomi stres tipinde idrar kaçırmaya (STİ) neden olabilir. Bu durum, prostatın üretra etrafını çevrelemesi ve dolu mesanenin basıncına karşı gösterilen dirence yardımcı olması nedeniyle olur. Prostatınızın çıkartılması, üretranın ne kadar basınca karşı koyacağına etki yapabilir. STİ’nin iyileştirilmesi veya tedavisi için çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu konuda, İdrar kaçıma EAU hasta bilgilendirme kılavuzu’nda yer alan prostat cerrahisi sonrası idrar kaçıma bölümünden, daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bunun başarısı tümörün nereye lokalize olduğuna ve agresifliğine bağlıdır. Gerekirse doktorunuz sertleşme probleminin tedavisi için öneride bulunabilir. Radikal prostatektominin temel amacının tümörü çıkartmak ve sizi tamamen iyileştirmek olduğunu unutmayın.

Tedavinin etkisi nedir?

Radikal prostatektomi lokal-ileri prostat kanseri için yaygın prosedürdür. Çoğu olguda, tümörü tamamen ortadan kaldırmak için başka tedaviler gerekir. Radikal prostatektomi sonrası en yaygın tedaviler radyasyon ve hormon tedavisidir. Bu tedaviler yan etkilere ya da yaşam kalitenizde etkilere neden olabilir.

Cerrahi sonrası tedavi

Takipler sırasında PSA düzeyleri prostat kanserinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterirse tümör hücrelerini ortadan kaldırmak için ek tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin için hangi tedavi seçeneğinin en iyisi olduğunu doktorunuzla görüşün.

Takip nasıl olacak?

Prostat kanserine yönelik radikal prostatektomi sonrasında doktorunuz takip ziyaretlerini sizinle birlikte planlayacaktır. Rutin takip en az 5 yıl sürer. Her kontrolde, doktorunuz kanınızdaki PSA düzeyini test edecektir. Bazı durumlarda parmakla rektal muayene (PRM) gerekebilir. Takipler, ameliyat sonrası iyileşmenin nasıl olduğunun takibi, genel sağlık durumunun kontrolü ve muhtemel kanser nüksünün saptanması için önemlidir.

error: Content is protected !!