• Go to:

Stres tipinde idrar kaçırması (SUI) yakınmalarınız varsa durumunuzu iyileştirmek için doktorunuz cerrahi tedavi önerebilir.

Başlıca SUI cerrahisi seçenekleri:

  • Askı
  • Yapay kompresyon araçları (balon yerleştirme)
  • Artifisyel Üriner Sfinkter (AÜS)
  • Yer kaplayıcı ajanlar

Bu yöntemlerin amacı idrar tutabilmenizi sağlamaktır. Aşağıdaki faktörlere bağlı olarak doktorunuz ile birlikte sizin için hangi yöntemin daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz:

  • Yaşınız
  • İdrar kaçırmanızın ne kadar ciddi olduğu
  • Semptomlarınızın ne kadar sıkıntı verici olduğu
  • Genel sağlık durumunuz

Bu bölümdeki genel bilgiler ve durumlar çeşitli ülkelerde farklılık gösterebilir.

error: Content is protected !!