• Go to:

Zobrazovací metody jsou důležité pro diagnostiku a klasifikaci tumorů ledvin. Nejběžnějšími zobrazovacími metodami jsou ultrazvuk, CT vyšetření a MRI. V některých případech je prováděna biopsie pro upřesnění charakteristiky nádoru.

Zobrazovací metody s využitím kontrastu

Poté, co je tumor detekován, musí lékař nejprve zjistit, zda se jedná o tumor maligní. Kontrastní vyšetření ultrazvukem, CT nebo MRI zobrazení břicha a pánve poskytuje více informací. CT a MRI také ukazují:

  • Umístění a velikost nádoru
  • Zda jsou nebo nejsou zvětšeny lymfatické uzliny
  • Zda se tumor šíří nebo nešíří do sousedních orgánů jako nadledvin, jater, sleziny a slinivky břišní
  • Zda je močový trakt zasažen tumorem

Při kontrastním vyšetření je kontrastní látka podávána intravenózně, obvykle na vaší horní končetině. Kontrastní látka zvýrazňuje vaše žíly a tepny tím, že mění jejich zbarvení během tomografického vyšetření. Tento typ snímků radiologovi umožní analyzovat tumor. Výsledky budou vodítkem pro terapii, kterou podstoupíte.

Pokud máte alergii na kontrastní látku, podstoupíte MRI nebo CT vyšetření bez kontrastního zvýraznění.

Pokud se váš lékař domnívá, že se nádor může být rozšířen do plic, podstoupíte další vyšetření, například CT. Možná bude nutné zobrazení kostí či mozku, pokud budete mít příznaky typu bolestí kostí nebo epileptické záchvaty. Tyto vyšetření se provádí ke zjištění, zda se rakovina rozšířila do kostí nebo mozku.

Biopsie nádoru ledviny

Při biopsii nádoru ledviny je odebrán jeden nebo více vzorků nádorové tkáně. Nejprve dostanete lokální anestezii. Poté lékař propíchne jehlou kůži a použije ultrazvuk či CT zobrazení k lokalizaci tumoru. Vzorky tkáně jsou analyzovány patologem pro určení následné terapie.

Renální biopsie není standardní metoda v diagnostice tumoru ledvin. Biopsii podstoupíte v případě:

  • Výsledek zobrazovacího vyšetření není dostatečně jasný
  • Jedná se o malý tumor, který by mohl být aktivně sledován
  • Máte malý tumor, který by mohl být léčen radiofrekvenční ablací nebo kryoterapií

Biopsie může způsobit krev v moči. Ve vzácných případech může způsobovat závažné krvácení. Renální biopsie je však obecně bezpečnou metodou.

error: Content is protected !!