• Go to:

Aktívne sledovanie predstavuje liečebnú možnosť pre pacientov s lokalizovanou rakovinou obličiek. Pri tomto type liečby lekár aktívne monitoruje nádor. Tento postup sa odporúča, ak pre vás operácia nie je vhodnou formou liečby a máte nádor menší ako 4 cm.

Existujú dôvody, napríklad vysoký vek alebo váš celkový zdravotný stav, pre ktoré môže lekár rozhodnúť, že operačná liečba nie je pre vás vhodná, pretože by pre vás predstavovala vysoké riziko. Aby posúdil, či je aktívne sledovanie vhodnou metódou, môže váš lekár požadovať biopsiu nádoru obličky. Tkanivo nádoru odobrané pri biopsii obličky sa analyzuje s cieľom overiť agresivitu ochorenia. V prípade, ak je váš nádor agresívny a sledovanie nie je pre vás vhodnou liečbou, môže vám lekár odporučiť iný typ liečby.

Ak ste vhodným kandidátom na aktívne sledovanie, lekár vypracuje prísny rozvrh návštev. Pri každej z návštev sa vás bude pýtať, či ste spozorovali nejaké zmeny vo vašom zdravotnom stave, vykoná fyzikálne vyšetrenie a preberie s vami výsledky krvných testov. Pred každou návštevou absolvujete CT alebo sono vyšetrenie brucha na účely sledovania rastu nádoru. Súčasťou tohto postupu môže byť aj RTG vyšetrenie hrudníka na účely kontroly postihnutia pľúc.

Vo väčšine prípadov je v prvom roku sledovania kontrola potrebná každé 3 mesiace. V nasledujúcich 2 rokoch sú kontroly naplánované v polročných intervaloch a v ďalšom období raz ročne.

Vo všeobecnosti rastú malé nádory obličky pomaly a rakovina sa len zriedkavo rozšíri do iných orgánov. Ak vyšetrenia v priebehu sledovania ukážu, že nádor rastie rýchlo, alebo sa prejavia príznaky, ktoré poukazujú na šírenie ochorenia, urológ vám okamžite naplánuje ďalšiu liečbu.

Ďalšie možnosti liečby zahŕňajú chirurgické odstránenie nádoru alebo celej obličky, abláciu nádoru pomocou kryoterapie alebo rádiofrekvenčnej terapie (RFA). Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o najlepšom spôsobe liečby, patria:

  • Vek
  • Iné zdravotné problémy, ktorými môžete trpieť
  • Umiestnenie nádoru
  • Subtyp nádoru

Ak je indikovaná operácia, parciálna nefrektómia by mala byť preferovaná vždy, ak je to technicky možné. Počas operácie je nádor odstránený a operatér sa snaží ponechať maximálne množstvo zdravého, neporušeného tkaniva obličky.

error: Content is protected !!