• Go to:

Bazen idrar tutmaya yardımcı teknikler ya da doktorunuzun yazdığı ilaçlar sıkışma tipi idrar kaçırmanızı (UUI) iyileştirmeyebilir. Bu durumlarda başka tedavi seçenekleri de mevcuttur. Hangisinin sizin için daha iyi olduğuna doktorunuzla beraber karar verebilirsiniz.

Sıkışma tipi idrar kaçırmanızla ilgili 2. basamak tedavi seçenekleri:

  • Mesaneye botulinum toksin enjeksiyonu
  • Nöromodulasyon olarak da bilinen sinir uyarılması
  • Mesane hacmini arttıran cerrahiler

Bu bölümde genel bilgilerden ve ülkeden ülkeye değişebilen önerilerden bahsedilecektir.

Mesane ameliyatı

Semptomlarınız ilaçlarla ve diğer tedavilerle düzelmemişse, mesanenizden ameliyat olabilirsiniz. İşlemin amacı mesane kapasitenizi arttırmaktır. Bu işlemle mesaneniz dolduğunda oluşan basınç azalır ve daha fazla idrarı depolayabilecek hale gelir.

Doktorunuz karnınızın alt kısmına bir kesi yapar ve mesane kapasitesini arttırmak için barsaklarınızdan bir yama kullanır. Bu işlem, mesane büyütmesi veya sistoplastisi olarak geçer, günümüzde nadiren gerek duyulur (Şekil 1). Eğer bu ameliyat önerilirse, işlemin etkilerini ve yan etkilerini doktorunuzla konuşunuz.

Şekil 1: Kapasitesini arttırmak için mesane cerrahisi.
Şekil 1: Kapasitesini arttırmak için mesane cerrahisi.
error: Content is protected !!