• Go to:

TURBT mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu anlamına gelir. Yüzeysel tümörler, mesanenin astar tabakasından karnınızın alt kısmında bir kesi yapmaksızın çıkarılır. Bu ameliyat türü asgari düzeyde (minimal) girişimsel tedavi olarak bilinir.

error: Content is protected !!