TURBT

TURBT mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu anlamına gelir. Yüzeysel tümörler, mesanenin astar tabakasından karnınızın alt kısmında bir kesi yapmaksızın çıkarılır. Bu ameliyat türü asgari düzeyde (minimal) girişimsel tedavi olarak bilinir.

error: Content is protected !!