• Go to:

Lokal-ileri prostat kanseri nedir?

Lokal-ileri prostat kanseri, prostat dışına yayılmış tümör olarak adlandırılmaktadır. Prostat dışında nereye ve ne kadar uzaklıkta büyümüş olacağına bağlı olarak T3 ya da T4 tümör olabilir. T3, tümörün henüz prostat dışına ya da seminal veziküllere ulaştığı anlamına gelir. T4, tümörün prostat kanseri mesane boynu, üriner sfinkter, rektum ya da pelvik tabana invaze olmuş demektir (Fig 1 ve 2).

Resim 1: Seminal veziküllere (er bezleri) yayılmış T3 (3. Evre) prostat tümörü.
Resim 1: Seminal veziküllere (er bezleri) yayılmış T3 (3. Evre) prostat tümörü.
Resim 2: Mesane boynuna, idrar yolu sfinkterine ve rektuma yayılmış. T4 (4. Evre) prostat tümörü.
Resim 2: Mesane boynuna, idrar yolu sfinkterine ve rektuma yayılmış. T4 (4. Evre) prostat tümörü.

Tedavi seçenekleri

Lokal-ileri prostat kanseri tanısı konulmuş ise, doktorunuz size kanser tedavisinde; bekle gör, radikal prostatektomi ya da radyoterapi ve hormonoterapi kombinasyonu tedavisi tavsiyelerinde bulunabilir. Her tedavinin kendi avantaj ve dezavantajları vardır. Seçim sizin bireysel durumunuza bağlıdır.

Bu bölümde, doktorunuzla karar vermeniz gereken farklı tedavi seçenekleri anlatılmaktadır. Bunlar genel bilgiler olup, bireysel gereksinimlerinize göre özelleştirilmemiştir. Bireysel önerilerin ülkenize ve sağlık sisteminize bağlı olduğunu unutmayınız.

error: Content is protected !!