• Go to:

Erektilní dysfunkce

Neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Read more

Dočasná erektilní dysfunkce

Přechodná či dočasná neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Read more

Diagnostika erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkci (ED) je třeba odhalit včas, aby bylo možno zjistit příčinu jejího vzniku a začít s patřičnou léčbou. Ačkoliv to může být nepříjemné, je velmi důležité Vaše obtíže prodiskutovat s obvodním lékařem nebo urologem. Společně můžete rozhodnout, která z dostupných léčebných metod je pro Vás nejvhodnější. Tato kapitola obecně uvádí seznam testů a vyšetření,

Read more

Erektilní dysfunkce

Co je erektilní dysfunkce? Erektilní dysfunkce (ED) je běžná porucha sexuální funkce mužů. Označuje neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý pohlavní styk. Může k ní docházet pravidelně nebo příležitostně a to i bez zjevné příčiny. Někteří muži s ED nejsou vůbec schopni dostáhnout erekce. ED není život ohrožující onemocnění, ale může mít negativní dopad

Read more

Urologická onemocnění

Benigní zvětšení (hyperplazie) prostaty (BPH) Erektilní dysfunkce Močová inkontinence Močové kameny Nykturie Syndrom hyperaktivního močového měchýře

Read more

Radikální prostatektomie

Radikální prostatektomie je možnost chirurgické léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Cílem tohoto operačního výkonu je odstranit co nejvíce nádorové tkáně. To se provádí tak, že se odstraní celá prostata spolu se semennými váčky a s okolní tkání, která je zasažena nádorem. Výkon taktéž zahrnuje odstranění lymfatických (mízních) uzlin v oblasti pánve. Tento výkon je prováděn

Read more

Radikální prostatektomie lokalizovaný karcinom prostaty

Radikální prostatektomie je chirurgický výkon u lokalizovaného karcinomu prostaty. Cílem je odstranit celou prostatu a semenné váčky. Provádí se v celkové anestezii. Výhody a nevýhody radikální prostatektomie a zda je pro Vás vhodná si proberte se svým lékařem. Jak se provádí radikální prostatektomie? Radikální prostatektomie se provádí jako otevřená operace nebo laparoskopicky. Při otevřené operaci

Read more

Rakovina prostaty

O prostatě Co je prostata? Prostata je malá žláza, která tvoří součást mužského pohlavního systému. Má velikost golfového míčku a obklopuje trubici, kterou se moč dostává z močového měchýře (močová trubice). Mužský pohlavní systém Je normální, že se prostata s přibývajícím věkem zvětšuje. Pokud se však zvětší příliš, může utlačovat močovou trubici a znesnadnit močení.

Read more

Život s benigním zvětšením (hyperplazií) prostaty

Mnoho mužů s BPH s přibývajícím věkem trpí příznaky dolních cest močových (LUTS =ower urinary tract symptoms ). Pro některé jsou příčinou trápení a neštěstí, zatímco ostatní se potýkají jen s mírnými obtížemi. Různí pacienti navíc prožívají stejné příznaky odlišně. Například jednoho může velice obtěžovat noční močení, zatímco jiného toto vůbec neobtěžuje. Osobní zkušenosti a

Read more

Léčba ED

Erektilní dysfunkce (ED) je častým problémem mužů. Ačkoliv pacienta neohrožuje přímo na životě, může mít negativní dopad na kvalitu jeho života. ED souvisí mimo jiné se srdečními onemocněními, které je pak důležité patřičně léčit. K léčbě ED je k dispozici několik možných léčebných přístupů, před zahájením léčby je však nutné nejvhodnější metodu posoudit individuálně dle

Read more

error: Content is protected !!