• Go to:

Zobrazovacie metódy zohrávajú v diagnostike a klasifikácii nádorov obličiek dôležitú úlohu. Medzi najrozšírenejšie zobrazovacie vyšetrenia patrí ultrazvuk (sonografia), CT vyšetrenie a MRI. V niektorých prípadoch je potrebná biopsia na získanie lepšej predstavy o špecifických charakteristikách nádorového tkaniva.

Zobrazovacie vyšetrenie s kontrastnou látkou

Po zistení výskytu nádoru je potrebné, aby lekár určil, či je nádor malígny. Použitie kontrastnej látky pri zobrazovacom vyšetrení ultrazvukom, CT alebo MRI vyšetrení brucha a panvy pomôže odhaliť, či ide o zhubný nádor. CT a MRI vyšetrenia taktiež preukážu:

  • Lokalizáciu a veľkosť nádoru
  • Či máte alebo nemáte zväčšené lymfatické uzliny
  • Či boli alebo neboli napadnuté okolité orgány, napríklad nadobličky, pečeň, slezina alebo pankreas
  • Či nádor postihol aj močovod

Pri kontrastnom zobrazovacom vyšetrení je do žily podaná kontrastná látka, najčastejšie v oblasti predlaktia. Kontrastná látka pri vyšetrení vyfarbí vaše žily a tepny inou farbou. Toto vyšetrenie umožňuje rádiológom analyzovať nádor. Výsledky tohto vyšetrenia pomôžu lekárovi zvoliť vhodný liečebný postup pre vaše ochorenie.

V prípade alergie na kontrastnú látku nie je možné kontrastnú látku podať, preto podstúpite MRI alebo CT vyšetrenie bez jej použitia.

Ak má váš lekár podozrenie, že sa rakovina mohla rozšíriť do pľúc, bude potrebné podstúpiť ďalšie vyšetrenia, napr. CT vyšetrenie hrudníka. V prípade, ak máte bolesti kostí alebo epileptické záchvaty, môže byť potrebné vykonať gamagrafiu kostí alebo CT/MRI vyšetrenie mozgu. Ich cieľom je určiť, či sa rakovina rozšírila aj do kostí alebo mozgu.

Biopsia obličkového nádoru

Pri biopsii obličkového nádoru sa odoberie jedna alebo viac vzoriek tkaniva na analýzu. Výkon prebieha v lokálnej anestézii. Pri tomto výkone lekár vpichuje ihlu cez kožu pod kontrolou ultrazvuku alebo CT zobrazovania do nádorového tkaniva. Vzorky tkaniva následne analyzuje patológ, aby pomohol identifikovať ďalší postup liečby.

Biopsia obličky nepatrí k štandardným diagnostickým výkonom pri rakovine obličiek.

Biopsia môže byť potrebná v týchto prípadoch:

  • Zobrazovacie vyšetrenia nepriniesli jednoznačné výsledky
  • V prípade malého nádoru, ktorý by bolo možné liečiť metódou aktívneho sledovania
  • V prípade malého nádoru, ktorý by bolo možné liečiť rádiofrekvenčnou abláciou alebo kryoterapiou.

Aj keď vo väčšine prípadov sa biopsia obličky považuje za neškodný výkon, môže sa po nej objaviť krv v moči. Výnimočne môže biopsia spôsobiť aj výrazné krvácanie.

error: Content is protected !!