• Go to:

Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) je alternatívnym spôsobom liečby lokalizovanej rakoviny obličiek. Využíva teplo vytvárané vysokofrekvenčnými rádiovými vlnami na zničenie rakovinových buniek.

Rádiové vlny sa dostanú k nádoru pomocou ihly vpichnutej do nádoru. Väčšinou sa RFA vykonáva perkutánne – napichnutím cez kožu, pomocou ultrazvukovej alebo CT navigácie (Obr. 1).

Na určenie subtypu nádoru sa zvyčajne používa biopsia ložiska pred začiatkom liečby. Tento výkon sa väčšinou realizuje v lokálnej anestézii, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné použitie celkovej anestézie. RFA sa môže vykonať aj laparoskopicky alebo otvorenou operáciou.

Lekár môže odporučiť RFA, ak je váš nádor malý (menší ako 4 cm) a operácia pre vás nepredstavuje najvhodnejší spôsob liečby. Dôvodom môže byť vysoký vek alebo celkový zdravotný stav, ktorý predstavuje zvýšenie riziko pri operačnom zákroku.

RFA je efektívnou a bezpečnou možnosťou liečby malých obličkových nádorov, avšak existuje riziko, že aj po zákroku zostanú v obličke živé nádorové bunky. Preto je riziko rekurencie ochorenia v tomto prípade vyššie ako pri chirurgickej liečbe.

Aj keď sa zákrok považuje za bezpečný, existujú riziká vzniku komplikácií. Najbežnejšími komplikáciami sú bolesť v mieste zákroku, alebo pichavé a svrbivé pocity v mieste vpichu – odborne nazývané parestézie. Pri zákroku sa môže dostaviť aj zvýšené krvácanie, v ojedinelých prípadoch je potrebná transfúzia. Po RFA sa môže vyskytnúť únik moču do okolia obličky s vytvorením tekutinovej kolekcie. Pri výkone môže taktiež dôjsť k poškodeniu okolitých orgánov, napr. močovodu, sleziny, pečene alebo čreva.

Kontroly po RFA sú naplánované v 3 mesačných intervaloch. Počas týchto návštev absolvujete CT a MRI vyšetrenia na účely monitorovania stavu obličky a včasného odhalenia rekurencie nádorového ochorenia.

RFA sa môže vykonávať opakovane, a to v prípade, ak prvá liečba nebola úspešná.

Obr. 1: Ablačná liečba zabíja nádorové bunky teplom alebo zmrazením.
Obr. 1: Ablačná liečba zabíja nádorové bunky teplom alebo zmrazením.
error: Content is protected !!