• Go to:

Lokalizovaný karcinom ledvin je nádor, který je omezen na ledvinu a nerozšířil se do jiných částí těla. Může se jednat o stádium I nebo II v závislosti na jeho velikosti (Obr. 1 a 2).

Tato část popisuje různé možnosti léčby, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem.

Jedná se o obecné informace, které nejsou specifikovány pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že podmínky se mohou v různých zemích lišit.

Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu.
Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu.
Obr. 2: Stage II – nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm.
Obr. 2: Stage II – nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm.

Možnosti léčby

Nejlepší volbou pro terapii nádoru ledvin je chirurgické odstranění.

Lokalizovaný karcinom ledviny může být odstraněn parciální nefrektomií nebo radikální nefrektomií. Oba postupy mohou být provedeny otevřenou nebo laparoskopickou operací. Laparoskopická operace může být také provedena za pomoci robotické chirurgie.

Při parciální nefrektomii je odstraněn pouze tumor s ponecháním zdravé nepoškozené tkáně ledviny. Tato operace se doporučuje, pokud je to možné. Pokud není možné odstranit celý tumor a ponechat část ledviny intaktní, doporučí vám lékař radikální nefrektomii. To znamená, že ledvina, kde je tumor lokalizován, a její okolní tkáň je kompletně odstraněna.

Někdy pro vás nemusí být operace nejlepší volbou. Může to být například z důvodu vašeho věku nebo zdravotního stavu. Pokud je nádor menší než 4 cm, může lékař navrhnout období aktivního sledování. V průběhu aktivního sledování lékař naplánuje pravidelné návštěvy ke sledování nádoru. Pokud nádor stále roste, můžete potřebovat další léčbu. Dobrou volbou v tomto případě může být ablační terapie.

Ablační radioterapií může být buď radiofrekvenční ablace (RFA) nebo kryoterapie. Cílem těchto postupů je zabít nádorové buňky zahříváním nebo zmrazením (kryoterapie).

Toto jsou některá témata, která by měla být projednána s vaším lékařem, když plánujete volbu terapie:

  • Vaše anamnéza
  • Jiné případy nádoru ledviny ve vaší rodině
  • Co je třeba zvážit, pokud máte jen jednu ledvinu
  • Je-li funkce ledviny normální, nebo zda je již narušena jinými nemocemi, jako je cukrovka nebo vysoký tlak
  • Zda-li máte tumor v jedné nebo v obou ledvinách
  • Druh terapie, která je k dispozici v dané nemocnici
  • Odbornost vašeho lékaře. Zeptejte se lékaře na jeho zkušenosti s doporučenou volbou terapie
  • Vaše osobní preference a zásady
  • Podpora v průběhu terapie a po ní
error: Content is protected !!