• Go to:

Lokalizovaná rakovina obličiek je označenie pre nádor, ktorý je ohraničený na obličku a nerozšíril sa do iných častí vášho tela. Môže ísť nádor v prvom alebo druhom štádiu, v závislosti od jeho veľkosti. (Obr. 1 a 2).

Ak vám bola diagnostikovaná lokalizovaná rakovina obličiek, váš lekár vám môže odporučiť liečbu rakoviny pomocou parciálnej nefrektómie, radikálnej nefrektómie, aktívneho sledovania, rádiofrekvenčnej ablácie alebo kryoterapie. Každý postup má svoje výhody aj nevýhody. Výber vhodného liečebného postupu závisí od vašej konkrétnej situácie.

V tejto časti popisujeme rôzne liečebné postupy, o ktorých by ste sa mali poradiť so svojim lekárom.

V texte sú uvedené všeobecné informácie, ktoré nemusia byť prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Uvedomte si, prosím, že konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Obr. 1: Nádor obličky v štádiu I, veľkosť do 7 cm, ohraničený na obličku.
Obr. 1: Nádor obličky v štádiu I, veľkosť do 7 cm, ohraničený na obličku.
Obr. 2: Nádor obličky v druhom štádiu je ohraničený na obličku, ale väčší ako 7 cm.
Obr. 2: Nádor obličky v druhom štádiu je ohraničený na obličku, ale väčší ako 7 cm.

Možnosti liečby

Najlepšiu možnosť liečby rakoviny obličky predstavuje chirurgické odstránenie.

Lokalizovaná rakovina obličiek môže byť chirurgicky odstránená parciálnou nefrektómiou alebo radikálnou nefrektómiou. Oba chirurgické zákroky môžu byť realizované pomocou otvorenej alebo laparoskopickej operácie. Laparoskopická operácia môže byť vykonaná taktiež pomocou robotického chirurgického systému.

Počas parciálnej nefrektómie operatér odstraňuje len samotný nádor a ponecháva zdravé tkanivo obličky. Táto operácia predstavuje doporučený spôsob liečby vždy, ak je to možné. Ak nie je možné odstrániť celý nádor a ponechať časť obličky neporušenú, váš lekár vám môže odporučiť podstúpiť radikálnu nefrektómiu. To znamená, že oblička, v ktorej je nádor lokalizovaný, ako aj okolité tkanivá sú v celku odstránené.

Chirurgický zákrok nemusí vždy predstavovať najlepšiu možnosť liečby, v závislosti od vášho veku alebo vášho zdravotného stavu. Ak je nádor menší ako 4 cm, váš lekár vám môže odporučiť aktívne sledovanie. Počas aktívneho sledovania vám lekár pripraví rozvrh pravidelných kontrol na účely monitorovania nádoru. Ak nádor naďalej rastie, je možné, že budete potrebovať ďalšiu liečbu. Vhodnú možnosť v tomto prípade predstavuje ablačná terapia.

Ablačná terapia sa môže realizovať pomocou rádiofrekvenčnej ablácie (RFA) alebo kryoterapie. Cieľom týchto zákrokov je zničiť nádorové tkanivo pomocou tepla (RFA) alebo mrazom (kryoterapia).

Toto sú niektoré témy, ktoré by ste mali s vaším lekárom pri plánovaní vášho liečebného postupu prediskutovať:

 • Vašu anamnézu
 • Prípady výskytu rakoviny obličiek vo vašej rodine
 • Akú liečbu zvážiť, ak máte len jednu obličku
 • Či je funkcia vašich obličiek normálna, alebo je už narušená vplyvom iných ochorení, napríklad cukrovkou alebo vysokým krvným tlakom
 • Či máte nádor na jednej alebo na oboch obličkách
 • Možnosti liečby dostupné vo vašej nemocnici
 • Odbornosť vášho lekára. Opýtajte sa ho na jeho skúsenosti s odporúčanou liečbou
 • Vaše osobné preferencie a hodnoty
 • Podpora počas liečby a po nej

Sledovanie

Na pooperačnom vyšetrení s vami lekár prediskutuje výsledky operácie, ako aj navrhovaný rozpis plánovaných kontrolných návštev v rámci pooperačného sledovania. Na základe tohto rozpisu budete vedieť, ako často budete musieť chodiť na lekárske návštevy a aké vyšetrenia bude potrebné pred plánovanou návštevou absolvovať, v závislosti od charakteristiky vášho nádoru.

Pred návštevou lekára si zapíšte otázky, ktoré vás zaujímajú. Tu je niekoľko otázok na inšpiráciu:

 • Som vyliečený/á?
 • Bude potrebná ďalšia liečba? Ak áno, aké typy liečby pripadajú do úvahy?
 • Aké vyšetrenia budem musieť podstúpiť pred kontrolou v rámci sledovania?
 • Ako ovplyvnia liečba a rakovina obličiek moju kvalitu života?

Je dôležité, aby ste absolvovali predpísané plánované návštevy. Počas nich váš lekár sleduje obličku a môže zistiť prípadnú rekurenciu nádoru už v rannom štádiu. Rovnako dôležité je, aby ste lekárovi povedali, ak spozorujete akýkoľvek nový príznak. Obráťte sa na zdravotníckych pracovníkov a informujte ich o novom príznaku ochorenia aj pred plánovanou návštevou.

error: Content is protected !!