Ben Bir Üroloji Hastasıyım

Noktüri

Noktüri

Noktüri nedir?

Nokturi  gece idrar yapma ihtiyacı ile bir veya daha fazla uyanmayı ifade eder.

Gece; susuzluk, yüksek ses, endişe ve ağrı nedeniyle uyandığınızda tuvalete gidiyorsanız bu noktüri olarak adlandırılmaz. Sabah kalktığınızda ilk iş olarak tuvalete gidiyorsanız bu da noktüri değildir.

Gece bir kez idrar hissi ile uyanmak sık görülür ve genellikle rahatsız edici değildir. Fakat düzenli olarak gecede iki veya daha fazla uyanıyorsanız bu sizin yaşam kalitenizi ve genel sağlığınızı etkiler. Gece ne kadar çok kalkarsanız o oranda etkilenirsiniz.

Nokturi uykunuzu böler ve gün içinde daha yorgun olmanıza sebep olabilir. Bu da işe konsantre olmanızı ve günlük aktivitelerinizi zorlaştırır. Düşük enerji seviyeniz sosyal yaşantınızı etkileyecektir.

İlginç nokta

Literatürde noktüri gece işemesi olarak bilinse de gece vardiyasında çalışan ve gündüz uyuyan kişilerde gün içerisinde meydana gelebilir.

Nokturi sıklığı nasıldır?

Nokturi, hem kadın hem de erkekleri etkiler ve yaş arttıkça görülme sıklığı artar. 30 yaş altı yetişkinlerde kadınlar daha çok nokturiden muzdaripken 50 yaş üzerinde daha sıklıkla erkekleri etkiler. 60 yaş üstünde hem kadın hem de erkeklerde noktüriden etkilenme hızla artar ve benzerdir.

Nokturi nedenleri nelerdir?

  • Bazı insanlarda böbrekler daha fazla idrar üretir. Eğer böbrekler sadece gece daha fazla idrar üretimi yapıyorsa bu nokturnal poliüri olarak adlandırılır.
  • Ağız kuruluğu hissine sebep olup çok su içmenize neden olan Tip 1,2 diabet veya primer polidipsi gibi fazla idrar üretimine sebep olan bazı durumlar vardır.
  • Bazı insanların kapasitesi çok hızlı dolan daha küçük mesaneleri vardır ve idrarı tüm gece depolayamazlar.
  • Eğer mesane ya da prostat ile ilgili, iyi huylu prostat büyümesi gibi sorunlar varsa yatağa gitmeden önce mesanenizi tam boşaltamayabilirsiniz ve sonuçta gece mesaneniz daha çabuk dolar ve tüm gece boyunca depolayamayabilirsiniz.

Nokturinin diğer olası sebepleri:

  • Aşırı Aktif Mesane (AAM, bkz. Avrupa Üroloji Birliği hasta bilgilendirme formu).
  • Vazopresin hormonunun üretiminin azalması.
  • Tıkayıcı uyku apnesi ya da horlama.
  • Ayak bileği ve bacaklarda şişlik, bu durum periferal ödem olarak bilinir.
  • Alt üriner sistem semptomları (AÜSS).
  • Konjestif kalp yetmezliği

Nokturinin nedeninin anlaşılması, bireysel durumunuza uygun en iyi tedavi seçeneğini önermesi için doktorunuza yardımcı olacaktır.