• Go to:

Lokalizovaná rakovina obličiek

Lokalizovaná rakovina obličiek je označenie pre nádor, ktorý je ohraničený na obličku a nerozšíril sa do iných častí vášho tela. Môže ísť nádor v prvom alebo druhom štádiu, v závislosti od jeho veľkosti. (Obr. 1 a 2). Ak vám bola diagnostikovaná lokalizovaná rakovina obličiek, váš lekár vám môže odporučiť liečbu rakoviny pomocou parciálnej nefrektómie, radikálnej

Read more

Aktívne sledovanie rakovina obličiek

Aktívne sledovanie predstavuje liečebnú možnosť pre pacientov s lokalizovanou rakovinou obličiek. Pri tomto type liečby lekár aktívne monitoruje nádor. Tento postup sa odporúča, ak pre vás operácia nie je vhodnou formou liečby a máte nádor menší ako 4 cm. Existujú dôvody, napríklad vysoký vek alebo váš celkový zdravotný stav, pre ktoré môže lekár rozhodnúť, že

Read more

Metastatická rakovina obličky

Obličkové nádory sa môžu rozšíriť do iných orgánov alebo vzdialených lymfatických uzlín. V takom prípade hovoríme o metastatickom ochorení. Pri metastatickom ochorení je nádor obličky označovaný ako primárny nádor a nádory v ostatných orgánoch sa nazývajú metastázy. Lekár vám môže odporučiť liečiť metastatické ochorenie chirurgicky, zvyčajne v kombinácií s antiangiogénnou liečbou, tiež nazývanou cielená liečba.

Read more

Lokálne pokročilá rakovina obličky

Pojem lokálne pokročilá rakovina obličky označuje nádor, ktorý prerastá do krvných ciev obličky alebo presahuje ich hranicu, šíri sa tiež do tkanív, orgánov alebo lymfatických uzlín v okolí obličky. Môže ísť o nádor v treťom alebo štvrtom štádiu, v závislosti od jeho rozšírenia mimo obličky (Obr. 1 a 2). Ak vám bola diagnostikovaná lokálne pokročilá

Read more

Klasifikácia rakoviny obličiek

Nádory obličiek sa klasifikujú podľa štádia, podtypu a stupňa agresivity nádorových buniek. Toto sú tri základné kritériá na určenie možných liečebných postupov. Staging – systém určenia štádia ochorenia Štádium ochorenia poukazuje na pokročilosť ochorenia a prítomnosť či neprítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách alebo iných orgánoch. Štádium nádorov obličiek sa určuje pomocou tzv. TNM klasifikácie (Tumor

Read more

Diagnostické rakoviny obličiek

Zobrazovacie metódy zohrávajú v diagnostike a klasifikácii nádorov obličiek dôležitú úlohu. Medzi najrozšírenejšie zobrazovacie vyšetrenia patrí ultrazvuk (sonografia), CT vyšetrenie a MRI. V niektorých prípadoch je potrebná biopsia na získanie lepšej predstavy o špecifických charakteristikách nádorového tkaniva. Zobrazovacie vyšetrenie s kontrastnou látkou Po zistení výskytu nádoru je potrebné, aby lekár určil, či je nádor malígny.

Read more

Rakovina obličky

Čo je rakovina obličky? Rakovina obličky je rast zhubných buniek (nádoru) v obličkách. Medicínsky názov je karcinóm renálnych buniek. Nádor v obličke môže byť aj nezhubný. Rakovina obličky je všeobecný pojem. Existuje viacero variácií nádorov obličky a štádií ochorenia. Vaša liečba a skúsenosť s ňou závisia od konkrétnych vlastností nádoru a odbornosti zdravotníckeho personálu. Jednotlivé

Read more

Parciálna nefrektómia

Parciálna nefkretómia predstavuje chirurgickú liečebnú možnosť pre pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky. Je to odporúčaný spôsob terapie vždy, ak je to u pacienta možné. Cieľom operácie je odstránenie nádorom postihnutej časti obličky a ponechanie maximálneho množstva zdravého tkaniva. Parciálna nefrektómia sa vykonáva v celkovej anestézii. Počas operácie pacient leží na chrbte alebo na boku, v

Read more

error: Content is protected !!