• Go to:

Metastatik prostat kanseri

Metastatik prostat kanseri nedir? Prostat kanseri pelvik bölge dışında diğer organ ya da lenf bezlerine de yayılabilir. Buna metastatik hastalık denir. Diğer organ ya da lenf bezlerinde yer alan tümörlere metastaz denir. Doktorunuz metastatik hastalığın hormonal tedavi ile tedavi edilmesini önerebilir. Metastatik hastalığın tamamen tedavi edilemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. Bunun yerine doktorunuz tümörün ve metastazın büyümesinin

Read more

Hormonal tedavi, metastatik prostat kanseri

Hormonal tedavi nedir? Hormonal tedavi metastatik prostat kanseri için bir tedavi seçeneğidir. Tümörlerin büyümesinin yavaşlatılması amaçlanmaktadır. Prostat kanser hücrelerinin büyümesi androjen denilen erkek cinsel hormonlarına bağımlıdır. Testosteron en önemli androjendir. Androjen temel olarak testislerde üretilir. Hormonal tedavi androjenlerin üretimini baskılar ya da etkilerini bloke eder. Bu kastrasyon olarak bilinmektedir. Hormonal tedavinin bir diğer adı androjen

Read more

Lokal-ileri prostat kanseri

Lokal-ileri prostat kanseri nedir? Lokal-ileri prostat kanseri, prostat dışına yayılmış tümör olarak adlandırılmaktadır. Prostat dışında nereye ve ne kadar uzaklıkta büyümüş olacağına bağlı olarak T3 ya da T4 tümör olabilir. T3, tümörün henüz prostat dışına ya da seminal veziküllere ulaştığı anlamına gelir. T4, tümörün prostat kanseri mesane boynu, üriner sfinkter, rektum ya da pelvik tabana invaze olmuş

Read more

Radikal prostatektomi, lokal-ileri prostat kanseri

Radikal prostatektomi, lokal-ileri prostat kanseri için bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Amaç tümörü olabildiğince çıkarmaktır. Bu, prostat bezi ve seminal veziküller ile birlikte tümor tarafından etkilenmiş dokuyu çıkarmak şeklinde yapılmaktadır. İşlem, pelvik alandaki lenf nodlarının çıkarılmasını da içerir. Radikal prostatektomi için genel anestezi alacaksınız. Radikal prostatektomi ile tümörü tamamen çıkartmak her zaman mümkün olmayabilir. Bundan dolayı,

Read more

Lokalize prostat kanseri tedavisinde yeni teknikler

Lokalize prostat kanserinde, cerrahi, radyasyon ve koruyucu tedavilerin yanısıra başka tedavi seçenekleri de vardır. Bunlar: Prostatın kriyo-cerrahi ile ablasyonu (CSAP) Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU) Fokal tedavidir. CSAP nedir? Prostatın kriyo-cerrahi ile ablasyonu (CSAP), prostat kanserinin tedavisinde deneysel bir yöntemdir. Tümör hücrelerini dondurarak öldürmek için uygulanan bir minimal invaziv cerrahidir (Şekil 1). HIFU nedir? Yüksek

Read more

Lokalize prostat kanseri

Lokalize prostat kanseri nedir? Lokalize prostat kanseri; prostatta sınırlı olan ve vücudun başka herhangi bir yerine yayılmayan tümörü tarif eder. Tümörün boyutuna ve prostattaki yerleşim yerine bağlı olarak T1 veya T2 tümör olabilir. T1, görüntüleme yöntemlerinde görülemeyecek veya parmakla rektal muayenede (PRM) hissedilmeyecek kadar küçük tümör anlamına gelir. T1 tümörler biyopsi ile teyit edilir ve

Read more

Prostat kanseri

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri, prostat bezinin habis bir tümörüdür. Prostat kanserinin çeşitli evreleri vardır. Tedaviniz, tümörün spesifik özelliklerine ve tıbbi ekibinizin tecrübesine bağlıdır. Bu serideki bölümlerde prostat kanseri, prostat kanserinin tanısı ve tedavi seçenekleri ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Bireysel durumunuzla ilgili en ideali için doktorunuzla görüşün. Prostat kanseri genellikle yavaş gelişir ve belirgin

Read more

Kasa invaziv mesane kanseri

Kasa invaziv mesane kanseri nedir? Mesane kanseri tanısı alan hastaların yaklaşık dörtte birinde, mesane duvarının kas kısmına (T2-T4 evreleri) sirayet etmiş bir kasa invaziv mesane kanseri formu vardır. Bu kanser tipinin vücudun diğer bölgelerine yayılma (metastatik) olasılığı daha yüksektir ve daha farklı ve daha radikal bir tedaviyi gerektirir. Kasa invaziv mesane kanseri tedavi edilmezse ölümcül

Read more

Kasa invaziv olmayan mesane kanseri

Kasa invaziv olmayan mesane kanseri nedir? Kasa-invaziv-olmayan-mesane kanseri, diğer adıyla yüzeyel mesane kanseri, mesane duvarının derin katmanlarına kadar büyümemiş kanserdir. Büyüme şekline göre üç alt tipi vardır: Ta evreli tümörler mesanenin iç astar tabakasıyla sınırlıdır. T1 tümörler, mesane iç tabakasının altındaki bağ dokusuna invaze olmuştur ama mesane duvarı kasına kadar ilerlememiştir. Tis tümörler düz kadifemsi

Read more

Mesane kanseri

Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri, mesanedeki anormal doku (tümör) büyümesidir. Mesane kanserinin birkaç aşaması vardır. Sizin tedaviniz ve deneyiminiz, tümörün kendine has özelliklerine (tümörün “evrelendirilmesi” olarak adlandırılır) ve tıbbi ekibinizin uzmanlığına bağlı olacaktır. Bu serinin bölümlerinde, mesane kanseri, tanı ve çeşitli tedavi seçenekleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Kişisel durumunuzda en iyinin ne olduğunu doktorunuzla tartışınız.

Read more

error: Content is protected !!